Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr

Studomat
Ivan Heđi

Ispis

title 

Ivan Heđi, dipl. ing. elektrotehnike, pred.

Kontakt:

kabinet: 2-20

tel: 033/ 721 - 099

e-mail: ivan.hedi(a)vsmti.hr

Rad sa studentima: 

Uvijek uz prethodan dogovor preko e-mail-a zbog postojanja drugih obaveza.

Konzultacije: 

Svaki utorak od 10.00 do 12.00 sati.

Životopis:

Ivan Heđi rođen je u Virovitici 12. ožujka 1986. Osnovnu školu Ivane Brlić -  Mažuranić završio je u Virovitici  Svoje znanje dalje je proširivao u matematičkoj gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici. Gimnazijsko obrazovanje završio je s odličnim uspjehom te je stoga bio oslobođen pohađanja mature. 2004. godine upisuje dodiplomski studij elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, smjer računarstvo i komunikacije gdje je i diplomirao 18. lipnja 2009. ocjenom izvrstan. 2010. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij na elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, smjer komunikacije i informatika. 14. listopada 2013. je izabran u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika nakon održanog nastupnog predavanja pod nazivom „Općeniti model informacijske mreže“.

Interesi:

  1. Programski jezici

  1. Formalne metode specifikacije

  1. Upravljenje telekomunikacijskom mrežom

Projekti:

Upravljanje vodoopskrbnim sustavom temeljeno na znanju Komrad d.o.o. Slatina

Nastava:

  1. Informatika

  1. Građa računala i operacijski sustavi

  1. Osnove programiranja

  1. Računalne mreže

  1. Projektiranje i analiza informacijskih sustava

Objavljeni radovi:

1. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan; Špeh, Ivan, Improving city infrastructure resilience capacity: water-supply network case study // MIPRO 2015 - 38th International Convention - mipro proceedings / Biljanović, Petar (ur.).Rijeka : Udruga MIPRO, 2015. 653-657 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2.Jukić, Oliver; Heđi, Ivan; Špeh, Ivan, Implementacija informacijskog sustava za praćenje aktivnosti unutar jedinice javne uprave // MIPRO 2015 - 38th International Convention - mipro proceedings / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : Udruga MIPRO, 2015. 1863-1867 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan, Consideration on real-time network management for water supply network // Proceedings of International Conference on Applied Internet and Information Technologies / Pavlović, M. (ur.). Zrenjanin : University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 2014. 48-51 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan, Inventory management system for water supply network // MIPRO 2014, 37th international convention - mipro proceedings / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : MIPRO, 2014. 664-667 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 

5. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan: PSQM – Platform for service quality management // MIPRO 2013 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka: MIPRO 2013., (405-409) 

6. Jukić, O., Heđi, I. (2012): The use of call detail records and data mart dimensioning for telecommunication companies. Proceedings of Papers - TELFOR 2012. Beograd, (292-295)

7. Jukić, O., Heđi, I. (2012): Service Monitoring and Alarm Correlations, 4th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), St. Petersburg, Russia, (330-334)

8. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Heđi, I. (2012): Primjena Cloud Computing-a u visokom obrazovanju na primjeru modela prijave završnih radova prikazanoga SDL jezikom, „Society and Technology 2012 – Dr. Juraj Plenković“, Lovran, (228-243)

9. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Heđi, I. (2012): Cloud-based Collaboration Enables a new way of Working in higher Education, „An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy-path to sustainable future“, 6th International Conference, Šibenik, (357-389)  

10. Heđi, I. (2011): Održavanje softvera na primjeru "BIS - Bolnički informaijski sustav". U: Lacković, Z. (ur.) Zbornik radova Organizacija i tehnologija održavanja OTO '2011 Osijek: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. (77-82)

11. Heđi, I., Jukić, O. (2010): Informacijski sustav za samostalno kreiranje turističkih aranžmana. In: Lučić, B., Jojić, R., Šarenac, M. (eds. ) ICTE 2010 International conference on turism and environment. Sarajevo: International university Philip Noel - Baker. (159-164)

12. Heđi, I., Jukić, O. (2009): Image correction for network applications. In: Kiš, D.,Ivandić, Ž., Kovacs, T. (eds.) Proceddings of the 1st International Scientific andExpert Conference TEAM 2009. Slavonski Brod: University of Applied Sciences. (175-180)

13. Jukić, O., Heđi, I., Brijačak, M. (2009): Simple Environment for Alarm Correlations. U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. (127-131)

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

1. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan; Špeh, Ivan, Improving city infrastructure resilience capacity: water-supply network case study // MIPRO 2015 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka, 25.-29. svibnja 2015.

2. Jukić, Oliver; Heđi, Ivan, Consideration on real-time network management for water supply network // Proceedings of International Conference on Applied Internet and Information Technologies / Pavlović, M. (ur.). Zrenjanin : University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 24.11.2014, Novi Sad

3. Jukić, O., Heđi, I.: Inventory management system for water supply network // MIPRO 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka, 26.-30. svibnja 2014.

4. Jukić, O., Heđi, I.: PSQM – Platform for service quality management // MIPRO 2013 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka, 20.-24. svibnja 2013.

5. Jukić, O., Heđi, I. (2012): The use of call detail records and data mart dimensioning for telecommunication companies. Proceedings of Papers - TELFOR 20.-22.11.2012., Beograd

6. Heđi, I., Jukić, O. (2009): Image correction for network applications. 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009. Slavonski Brod, 10.-11. prosinca 2009.

7. Jukić, O., Heđi, I., Špoljarić, M. (2010): Informacijski sustav za samostalno kreiranje turističkih aranžmana. ICTE 2010 International conference on turism and environment. Sarajevo, 04. - 05. ožujka 2010.

8. Heđi, I. (2011): Održavanje softvera na primjeru "BIS - Bolnički informaijski sustav". OTO '2011 Znanstveno stručni skup Organizacija i tehnologija održavanja. Osijek, 06. svibnja 2011.

 

 
You are here: