Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatEdita Tolušić

Ispis

alt

Edita Tolušić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ.

Kontakt:

 • kabinet: 2-06
 • tel: 033/492-253
 • mob: 091/472-1109
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Rad sa studentima (konzultacije): srijeda 11-12h

Životopis:

Edita Tolušić (rođ. Žgela) rođena je 23. rujna 1977. godine u Virovitici, udana je i majka dvoje djece. Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ završila je u Gornjem Bazju (1984.-1992.) te srednju školu Gimnaziju „Petar Preradović“ u Virovitici (1992.-1996.). Dana 10. prosinca 2001. godine završila je Pravni fakultet u Zagrebu (1996.-2001.) i stekla visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomirani pravnik. Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku «Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave» (2007.-2011.) braneći završni rad na temu „Razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s posebnim osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju“ stekla je akademski stupanj sveučilišni specijalist upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave (univ.spec.admin.publ.). Od srpnja 2002. godine do prosinca 2011. godine zaposlena je u Virovitičko-podravskoj županiji na pravnim poslovima i to kao: vježbenica u Tajništvu Virovitičko-podravske županije (2002.-2003.), stručna suradnica za pravne i opće poslove u Službi za zajedničke poslove Virovitičko-podravske županije (2003. – 2005.), stručna suradnica za pravne i opće poslove u Uredu župana Virovitičko-podravske županije (2006. – 2008.), stručna suradnica za poslove javne nabave u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije (2008.-2010.) i pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije (2010. -2011.). Od prosinca 2011. godine zaposlena je u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu rukovoditelja pododsjeka u središnjoj službi - tajnik Visoke škole.

Od profesionalnih aktivnosti ističe se sljedeće:

 1. članica Županijskog savjeta za europske integracije Virovitičko-podravske županije (2003.-2012.)
 2. položen državni stručni ispit (2003.)
 3. položen ispit o stručnoj osposobljenosti za zadatke i poslove zaštite arhivske građe i građe u pismohrani izvan arhiva (2004.)
 4. završen Program izobrazbe «Jačanje regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove  EU» održan u suradnji Vlade Kraljevine Danske, Središnjeg državnog ureda za upravu i Europskog edukacijskog foruma (2007.)
 5. završen Program izobrazbe za trenera «Jačanje regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove EU» održan u suradnji Vlade Kraljevine Danske, Središnjeg državnog ureda za upravu i Europskog edukacijskog foruma (2007.)
 6. završen Trening za miriteljicu u individualnim radnim i drugim vrstama sporova Ureda za socijalno partnerstvo u RH u sklopu projekta „Mirenje u individualnim radnim sporovima (2008.)
 7. položen ispit iz područja javne nabave - certifikat u području javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (2010.)
 8. izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (2010.)

Interesi:

 1. lokalna i područna (regionalna) samouprava
 2. trgovačko pravo

Nastava: Trgovačko pravo

Popis objavljenih radova:
 1. Zmaić, Krunoslav, Sinković, Karmen, Mijić, Miroslav, Tolušić, Edita, (2009.), „Tradicijska proizvodnja meda u funkciji  razvoja seoskog poduzetništva i multifunkcionalnosti agrara“, 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma, Osijek, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, str. 277-281
 2. Tolušić, Zdravko, Blažević, Zrinka, Tolušić, Edita, Tolušić, Marija, (2009.), „Identitet tvrtke  prepoznatljiv brend na  tržištu“, Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, br. 1/2009., ISSN 1847-438, str. 7-10
 3. Tolušić, Edita, (2010.), "Učinak uvođenja mesa divljači na tržište Slavonije i Baranje“, Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici br. 1/2010, ISSN 1847-4381, str. 159-167
 4. Tolušić, Edita, (2011.), "Regionalni razvoj Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju“, Praktični menadžment, vol. II, br. 2., ISSN: 1847-8107, str. 92 – 97
 5. Bošnjak, S., Tolušić, E. (2012): Nuts II regije kao dio kohezijske politike Europske unije, Praktični menadžment, vol. III, br. 5., Virovitica,  (ISSN: 1847-8107), (str. 79 – 84)
 6. Tolušić, E. (2012): Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – novina u pravu društva, Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu,  Čakovec, (ISSN: 1847-702X), (str. 103-107)

Javna predavanja:

 1. „Strateško planiranje za javne ustanove i neprofitne organizacije u kontekstu regionalnog razvoja i pristupanja EU“, 19. i 20. svibnja 2009. godine, Čačinci
 2. „Upravljanje projektnim ciklusom – Project Cycle Management“, 15., 16. i 17. lipnja 2009. godine, Virovitica
 3. “Izgradnja multi-sektorskih partnerskih odnosa u provođenju projekata ”, 02. i 03. srpnja 2009. godine, Čačinci

Izlaganja na konferencijama, kongresima i skupovima:

 • 1. Tolušić, E. (2013): Financiranje jedinica lokalne i regionalne samouprave, 3. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, Funkcioniranje javne uprave u upravno-pravnom prostoru Europske unije, Zbornik sažetaka: Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar, Vukovar, 19-20.travnja 2013. godine, (ISBN:978-953-7734-05-3)
 
You are here: