Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatUPISI U AK. GOD. 2016./2017.

Ispis

Upisi u akademsku godinu 2016./2017. (reguliranje statusa za akademsku godinu 2016./2017.) počinju 18. srpnja 2016. i traju do 30. rujna 2016., odnosno do 12. listopada 2016. za studente koji izlaze na dekanski rok.

                Iznimno, studenti koji produžuju studenska prava nakon odslušane treće godine studija (apsolventski staž) pozivaju se to učiniti u razdoblju od 18. srpnja 2016. do 29. srpnja 2016.

Uvjeti za upis (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su Odlukom o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-04/16-02/18, Urbroj: 2189-74-16-01 od 24. ožujka 2016.), odnosno Odlukom o uvjetima upisa studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-04/16-02/19, Urbroj: 2189-74-16-01 od 24. ožujka 2016.).

Prilikom upisa (upis u višu godinu, ponavljanje godine, upis apsolventske godine) potrebno je u Studentsku referadu dostaviti:

  • - Indeks (s potvrdom i potpisom knjižničarke da su ispunjene sve obveze prema Knjižnici);
  • - popunjen Prijavni obrazac za godinu koja se upisuje;
  • - presliku osobne iskaznice.

Trošak za osiguranje studenata od nesretnog slučaja u iznosu od 30,00 kn (za sve studente) i participacija u troškovima studija sukladno odluci o modelu participacije studenata u troškovima studija na Visokoj školi Virovitica (ukoliko ju je student dužan snositi), podmiruje se nakon dobivanja odluke koja se studentu dostavlja na njegovu e-mail adresu.

Podsjećamo da je prije samog upisa u Studentskoj referadi na Studomatu potrebno unijeti ili izmijeniti svoje osobne podatke za akademsku godinu 2016./2017.

Studentska referada

 
You are here: