Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatIspis


USPJEŠNO ZAVRŠEN POSTUPAK REAKREDITACIJE VISOKE ŠKOLE VIROVITICA

Tijekom ožujka 2014.g. Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije Visoke škole Virovitica te je 1. prosinca 2014.g. uputila akreditacijsku preporuku u kojoj ministru znanosti, obrazovanja i sporta preporuča izdavanje potvrde o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Akreditacijska preporuka donesena je na temelju analize dokumentacije Visoke škole dostavljene u dokumentu „Samoanaliza“, Izvješća o zadovoljavanju kvantitativnih kriterija iz informacijskog sustava MOZVAG, Izvješća Stručnog povjerenstva, Ocjene kvalitete temeljene na sedam standarda propisanih u Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola, kao i konačnog stručnog mišljenja Akreditacijskog savjeta.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je 19. prosinca potvrdu kojom potvrđuje da Visoka škola ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima izdavanja dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Visoka škola dobila je visoke ocjene u standardima a koje su rezultat dosadašnjeg zajedničkog rada i napora uprave Visoke škole, naših studenata, nastavnog i nenastavog kadra, te Upravnog vijeća i Gospodarskog savjeta.

  • Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./2014

  •  
  • Izvor slike:
  • 2013. /2014., Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Odjel za istraživanje i razvoj
  • Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./2014., strana 23

USPJEŠNO ZAVRŠEN POSTUPAK REAKREDITACIJE VISOKE ŠKOLE VIROVITICA

SINTEZA REAKREDITACIJE PROVEDENE U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Potvrda Ministra znanosti obrazovanja i sporta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja

Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Protokol posjeta Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST STUDENTIMA SVIH STUDIJSKIH SMJEROVA I GODINA

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE REAKREDITACIJE VISOKE ŠKOLE VIROVITICA

SAMOANALIZA VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

SELFANALYSIS OF THE COLLEGE FOR MANAGEMENT IN TOURISM AND INFORMATICS IN VIROVITICA

Plan sastanaka radnih grupa za analizu tematskih područja samoanalize Visoke škole

Obavijest o postupku reakreditacije Visoke škole u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2013./2014.

Obavijest o reakreditaciji visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014.

Plan reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014.

Povjerenstvo za izradu Samoanalize i pripremu postupka reakreditacije Visoke škole Virovitica

Postupak reakreditacije Visokih učilišta

Upute za sastavljanje samoanalize veleučilišta i visokih škola

Kriteriji za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola

 
You are here: