Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatUpravno vijeće

Ispis
Upravno vijeće čine:
  • 1. Tomislav Žagar, dipl.ing., predsjednik
  • 2. Mile Bićanić, dipl.ing., član
  • 3. Marijana Špoljarić, prof., pred., članica
  • 4. Rikard Bakan, mag.oec., v.pred., član
  • 5. Ivana Vidak, dipl. bibl. i prof., članica
 
You are here: