Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatCentar za upravljanje kvalitetom

Ispis


Voditelj Centra: Ivan Špeh, mag.ing.el.

 • Tel.: 033/492-264
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vijeće centra:

 • Ivan Špeh, mag.ing.el., predsjednik
 • Antonio Šarabok. mag.ing.comp, član
 • Marija Klipa, dipl.iur., član
 • Dragica Kiralj, dipl.oec., član
 • Suzana Šmit, član (predstavnik studenata)

Zadaće centra za upravljanje kvalitetom:

 • Unapređenje usluga VŠMTI vezanih uz djelatnost Visoke škole,
 • Kontinuirano praćenje, mjerenje, analiziranje i podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga Visoke škole,
 • Prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz realizaciju definiranih procesa te njihovo unapređivanje,
 • Usklađivanje sustava upravljanja sa promjenama zakonske regulative, te promjenama unutar VŠMTI,
 • Implementacija svih dostupnih inovacija i poboljšanja vezanih uz sustave upravljanja na VŠMTI,
 • Nadzor i provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti,
 • Nadzor i provođenje upravljanja dokumentacijom i zapisima,
 • Iniciranje i provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena,
 • Nadzor nad performansama sustava upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima implementiranim na VŠMTI,
 • Periodična edukacija i podizanje svjesti svih zaposlenika i po potrebi korisnika usluga VŠMTI u svrhu ostvarivanja misije, vizije i politike kvalitete,
 • Omogućavanje dodatnog osposobljavanjai educiranja osoba zaduženih za upravljanja i realizaciju aktivnosti centra,
 • Kontinuirano usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola propisanih od strane AZVO te usklađivanje sa ESG te IWA 2:2007 smjernicama,
 • Ostali poslovi u svezi upravljanja kvalitetom.

Osnovni dokumenti sustava upravljanja nalaze se na stranici kvalitete VŠTMI.

Sva dokumentacija i zapisi koji su produkt rada Centra za upravljanje kvalitetom dostupni su na SkyDrive aplikaciji i kod Predstavnika za osiguranje kvalitete.

Novosti i aktivnosti centra:

2016 godina

2015 godina

2014 godina

  Priprema za reakreditaciju 2014. 

  2013 godina

  Priprema za reakreditaciju 2014.

  • o   Do 31.12.2013.g. izrađena kompletna samoanaliza,
  • o   Rujan 2013.g. pokrenut postupak izrade samoanalize VŠMTI,
  • o   Rujan 2013.g. definiran je akcijski plan Reakreditacija 2014.
  Auditi:
   • Tijekom 2013.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
   • U svibnju 2013.g. uspješno je realiziran drugi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.

  Projekti Centra:

   • U rujnu 2013.g. realiziran je dio projekta uspostave sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave. Uspješno je implementirana norma ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice a prilikom koje su sudjelovali studenti 3. godine  kolegija „Upravljanje kvalitetom“ a pod mentorstvom Josipa Britvić, univ.spec.oec., pred. voditelja Centra za upravljanje kvalitetom. Implementacija je uspješno realizirana te je gradskoj upravi Grada Virovitice dodjeljen ISO 9001:2008 certifikat od strane britanske certifikacijske kuće URS.

  Slika s dodjele ISO 9001:2008 certifikata Gradu Virovitici.

   

  • U sklopu projekta Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave ugovorena je implementacija ISO 9001:2008 sustava upravljanja kvalitetom u gradsku upravu Grada Virovitice. Više na www.ics.com.hr

  Slika s potpisivanja ugovora o projektu implementacije ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice


  • U ožujku 2013.g. pokrenut je projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave. Detalje projekta opisani su u projektnom sažetku.

  2012 godina

  Edukacije:

  • U tijeku 2012.g. provedene su dvije edukacije svih zaposlenika VŠMTI na temu upoznavanja sa dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom, sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, kriterijima AZVO-a, ESG smjernicama.
  • Za provođenje internih audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 osposobljena je članica centra za upravljanje kvalitetom Marija Klipa. Osposobljavanje je provela međunarodno akreditirana certifikacijska kuća na seminaru za interne auditore koji je održan na VŠMTI.

  •  
  Auditi
    • Tijekom 2012.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
    • U svibnju 2012.g. uspješno je realiziran prvi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.
    • Plan internih audita u 2012.g.

   
  You are here: