Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatRiječ dekana

Ispis


Poštovane/poštovani,

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 7. rujna 2007. godine. Na temelju ishođenih dopusnica za izvođenje studijskih programa na Visokoj školi se izvode preddiplomski stručni studiji Menadžmenta (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma) i Poduzetništva (smjer Poduzetništvo usluga) i diplomski specijalistički stručni studij Menadžmenta (smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment).

Svjesna trenutnih potreba na tržištu rada Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici uz postojeće studijske programe priprema ustrojavanje i izvedbu novih prijediplomskih i diplomskih stručnih studija u skladu s nadolazećim novim trendovima i potrebama tržišta rada. Jedan od naših osnovnih ciljeva je omogućiti nastavak školovanja na visokoškolskoj razini prvenstveno maturantima s područja Virovitičko-podravske županije, ali jednako tako prihvatiti i studente iz ostalih dijelova Hrvatske i Hrvatskoj susjednih zemalja.

Vizija Visoke škole je postati dinamično i poduzetnički orijentirano visoko učilište koje predstavlja regionalni centar visokostručnog i primijenjenog znanstvenog rada, koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti za znanje kao javno dobro, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva.

Misija Visoke škole je obrazovanje stručnjaka izraženog poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija. Visoka škola nastavni proces temelji na promicanju kvalitete i suvremenih spoznaja u disciplinarnim područjima kompatibilnima studijskim programima, podupirući transfer znanja kao osnovnu pretpostavku povezivanja, razvoja i suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Temeljne vrijednosti Visoke škole su:

Odgovornost - promičemo odgovoran pristup prema znanju kao javnom dobru te
                            stjecanju, korištenju i prenošenju znanja u svim područjima
                            života
Ambicioznost - izražavamo visoka očekivanja prema našim studentima,
                             nastavnicima, asistentima i osoblju, a  njihovo ostvarivanje
                             temeljimo na pozitivno usmjerenim ambicijama, upornosti i
                             dosljednosti
Otvorenost - zalažemo se za suradnju, transparentnost,  timski rad i
                        uspostavljanje partnerskih odnosa
Kreativnost - otvoreni smo za nove ideje, podupiremo istraživački duh,
                         kreativnost, inovativnost i poduzetništvo
Izvrsnost - težimo visokoj razini izvrsnosti koja će nam osigurati konkurentnost
                     u hrvatskom i europskom prostoru visokog obrazovanja

Odluka o studiranju i odabir studija jedna je od važnijih odluka u životu mladog čovjeka. Povjeravanje visokoškolskog obrazovanja Visokoj školi menadžment u turizmu i informatici za profesore, asistente, stručne službe i osoblje Visoke škole predstavlja izuzetnu čast, ali i obvezu. Stoga vjerujemo da ćete nam omogućiti da Vaše ukazano povjerenje opravdamo.

Dobro došli!

Dekan
dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.

 
You are here: