Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatPravilnici

Ispis

1. Pravilnik o studiranju

  2. Pravilnik o završnom radu

   3. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

   4. Pravilnik o sustavu za kvalitetu VŠMTI

   5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole Virovitica

   6. Pravilnik o radu

     7. Pravilnik o radu knjižnice

     8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

     9. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

     10. Pravilnik o zaštiti na radu

     11. Pravilnik o zaštiti od požara

     12. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ostvarenih na tržištu

     13. Pravilnik o nagrađivanju studenata Visoke škole Virovitica

     14. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Visoke škole Virovitica

     15. Poslovnik o radu Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica

     16. Pravilnik o stručnoj praksi

     17. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

     18. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

     19. Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa

     20. Pravilnik o terenskoj nastavi

     21. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

     22. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

     23. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica

     24. Pravilnik o ERASMUS programu međunarodne mobilnosti Visoke škole Virovitica

     25. Pravilnik o razredbenom postupku

     26. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

     27. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

     28. Pravilnik o priznanjima Visoke škole Virovitica

      
     You are here: