Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatOsiguranje studenata

Ispis

OSIGURANJE STUDENATA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Studenti Visoke škole Virovitica osigurani su u akademskoj godini 2017./2018. od posljedica nesretnog slučaja i to kako slijedi:

 • - Trajni invaliditet
 • - 100% trajni invaliditet
 • - Troškovi pogreba
 • - Bolnička dnevnica
 • - Dnevna naknada
 • - Gubitak trajnog zuba
 • - Naknada za prijelom
 • - Odgovornost osiguranika odnosno njegovih zakonskih skrbnika
 • - Hospitalizacija (2-4% osiguranog iznosa za TI)

Troškovi nezgode (ukupni maksimalni iznos svih navedenih troškova iznosi 10.000,00 kuna) :

 • - Troškovi liječenja
 • - Troškovi prijevoza
 • - Troškovi spašavanja
 • - Troškovi kućne njege
 • - Troškovi kozmetičke operacije
 • - Naknada za ugriz psa

Ukoliko dođe do nesretnog slučaja, nakon završenog liječenja studenti se trebaju javiti u Studentsku referadu Visoke škole Virovitica (u radno vrijeme referade) te ponijeti sa sobom:

 • - Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju
 • - Karticu tekućeg računa
 • - Osobnu iskaznicu
 
You are here: