Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatIspis
VANJSKI SURADNICI U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
IME I PREZIME ZVANJE E-MAIL TELEFON KABINET
dr.sc. Drago Ružić
redoviti profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
2-16
dr.sc. Neven Hrvatić
redoviti profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
2-02
dr.sc. Goran Martinović
redoviti profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
2-20
doc.dr.sc. Vesna Bedeković
docent, profesor visoke škole
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
2-15
dr.sc. Tihomir Živić
docent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-12
dr.sc. Igor Kralik
docent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
dr.sc. Vlado Halusek
profesor visoke škole
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-19
dr.sc. Ivan Ružić
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
2-03
mr.sc. Bruno Moslavac
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
mr.sc. Damir Vuk
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-257
2-20
mr.sc. Zdravko Mihevc
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Edita Tolušić, dipl.iur.,
univ.spec.admin.publ.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-253
2-06
Josip Ivoš, mag.phil.germ.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-12
Sanja Bošnjak, univ.spec.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
mr.sc. Vesna Šerepac, pred.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Javor Bogati, univ.spec.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Ivana Jurković, prof.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-12
Ivo Bašić, dipl.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Siniša Brlas, prof.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Dubravko Ćuk, mag,oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Ivona Oremuš, mag,oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Natalija Jakšić, mag.oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Mateja Cah, mag.oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Ivana Burušić Barčan, mag.oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
Rajka Avirović Gaća, mag.nutr.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/721-099
1-04
 
You are here: