Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr

Studomat
Ispis
TERMINI KONZULTACIJA STALNO ZAPOSLENIH NASTAVNIKA I ASISTENATA
IME I PREZIME ZVANJE TERMIN KONZULTACIJA KABINET
TERMINI KONZULTACIJA VANJSKIH SURADNIKA
pola sata prije i pola sata nakon održavanja nastave u kabinetu nastavnika/asistenta
dr.sc. Oliver Jukić
profesor visoke škole
ponedjeljak 14.00-15.00 h
2-02
mr.sc. Neven Garača
viši predavač
četvrtak 15.00-17.00 h
2-01
dr.sc. Anita Prelas Kovačević
viši predavač
utorak, 10.00-11.00 h
1-19
Rikard Bakan, mag.oec.
viši predavač
srijeda 15.00-16.00 h
2-14
dr.sc. Dejan Tubić
predavač
utorak 13.00-14.00 h
2-16
dr.sc. Irena Bosnić
viši predavač
utorkom 15.00-16.00 h
2-03
dr.sc. Zrinka Blažević
viši predavač
srijeda 12.00-14.00 h
2-13
mr.sc. Damir Ribić
viši predavač
ponedjeljak 13.00-15.00 h
2-17
Mladena Bedeković, univ.spec..oec.
predavač
srijeda 14.00-15.00 h
2-13
Marijana Špoljarić, prof.
predavač
ponedjeljak 9.00-10.00 h
1-17
Ivan Heđi, dipl.ing.
predavač
utorak 14.00-15.00 h
2-24
Ivana Vidak, prof. i dipl.bibl.
predavač
srijeda 13.00-14.00 h
1-14
Enes Ciriković, dipl.ing.
predavač
utorak 12.00-13.00 h
1-16
Božidar Jaković, mag.oec.
predavač
ponedjeljak 12.00-13.00 h
  srijeda 15.00 - 16.00 h
2-14
Željka Kadlec, univ.spec.oec.
predavač
četvrtkom 12.00-13.00 h
1-03
Ivan Špeh, mag.ing.el.
asistent
utorak 14.00-15.00 h
2-23
Antonio Šarabok, mag.ing.comp.
asistent
četvrtak 10.00-11.00 h
2-23
Martina Kostanjevac, mag.oec.
asistent
ponedjeljak 12.00-14.00 h
2-17
Marko Hajba, mag.math.
asistent
utorak 12.00-13.00 h
1-17
 
You are here: