Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatIspis
STALNO ZAPOSLENI NASTAVNICI I ASISTENTI
IME I PREZIME ZVANJE E-MAIL TELEFON KABINET
dr.sc. Oliver Jukić
profesor visoke škole
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-252
2-02
mr.sc. Neven Garača
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-258
2-01
dr.sc. Anita Prelas Kovačević
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-276
1-19
Rikard Bakan, mag.oec.
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-274
2-14
dr.sc. Dejan Tubić
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-261
2-16
dr.sc. Irena Bosnić
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-275
2-03
dr.sc. Zrinka Blažević Bognar
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-265
2-13
mr.sc. Damir Ribić
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-263
2-17
Mladena Bedeković,
univ.spec.oec.
viši predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-265
2-13
Marijana Špoljarić, prof.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-259
1-17
Ivan Heđi, dipl.ing.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-266
2-24
Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-256
1-14
Enes Ciriković, dipl.ing.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-270
1-16
Božidar Jaković,
mag.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-274
2-14
Željka Kadlec,
univ.spec.oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-269
1-03
Danijela Vakanjac, mag,oec.
predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-269
1-03
Ivan Špeh,
mag.ing.el.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-264
2-23
Marko Hajba, mag.math.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-259
1-17
Antonio Šarabok, mag.ing.comp.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-264
2-23
Juraj Randelj, mag.oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-263
2-17
Maja Resner, prof.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-260
1-12
Ivan Marijanović, mag.ing.comp.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-257
2-20
Nikolina Pleša Puljić, mag.oec.
asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
033/492-260
1-12
 
You are here: