Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr

Studomat
Poziv za prijavu radova

Ispis

U ime Uredništva zadovoljstvo nam je objaviti Poziv za radove radi objave u časopisu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (VŠMTI). Predviđene teme obuhvaćaju područja ekonomske teorije, aktualne gospodarske prakse, kao i za ekonomiju relevantne priloge iz srodnih znanstvenih područja.

Nadamo se da ćete u ovom prostoru pronaći područje interesa kojim se bavite i da ćete na taj način sudjelovati u izradi stručnog časopisa VŠMTI sa željom da ono bude mjesto pozitivne sinergije i razmjene ideja i promišljanja, kako na razini znanosti, tako i struke.

Cilj nam je ostvariti interakciju znanosti i prakse, prezentirati rezultate istraživačkih napora te potaknuti razvojnih ekonomskih istraživanja u teoriji i praksi.

Časopis se sastoji od dva dijela.

Prvi dio sadrži radove iz ekonomske teorije, aktualne gospodarske prakse, kao i za ekonomiju relevantne priloge iz srodnih znanstvenih područja, a koji podliježu recenziji i kategoriziraju se na prijedlog recenzenata u sljedeće kategorije:

  • izvorni znanstveni rad - sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja;
  • prethodno priopćenje - sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti;
  • pregledni znanstveni rad - sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam sudjeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove;
  • izlaganje sa znanstvenog skupa koje je prethodno referirano na znanstvenom skupu, a u obliku cjelovitog članka koje nije objavljeno u zborniku skupa;
  • stručni rad koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje.

Drugi dio uključuje objavljivanje radova iz aktualne gospodarske prakse koji ne podliježu recenziji (ukoliko autor ne želi recenziju svog rada).

Ovako definiranim sadržajem nadamo se produbiti i formalnu i neformalnu razmjenu ideja i razmišljanja, suradnju i razviti mrežu povezivanja znanstvenika i praktičara.

UREDNIŠTVO

 
You are here: