Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatOBAVIJEST O VERIFIKACIJI PRIJAVA ZA III. UPISNI ROK ZA UPISE NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA U 2017./2018.

Ispis

Verificirane prijave za III. upisni rok za upise u prvu godinu speijalsitičkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2017./2018. možete pogledati ovdje.

Prema odluci Povjerenstva za razredbeni postupak i upise u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u ak. godini 2017./2018., prijemni ispit neće se provoditi poradi manjeg broja prijava od nepopunjenih upisnih mjesta.

Upisi će se održati dana 8. prosinca 2017. godine (Studentska referada, 11:00 h – 14:00 h).

Visoka škola Virovitica

 
You are here: