Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatERASMUS POSJET PARTNERSKIM INSTITUCIJAMA U SREMSKIM KARLOVCMA I NOVOM SADU

Ispis

8. i 9.  studenog 2017. godine predstavnici Visoke škole Virovitica: prodekan za razvoj mr. sc. Neven Garača, v. pred., Erasmus koordinatorica Marija Klipa, dipl. iur., tajnica Visoke škole Edita Tolušić, dipl. iur, univ.spec.admin.publ. i Juraj Randelj, mag. oec. posjetili su našu partnersku instituciju Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci.

Cilj posjeta bio je potpisivanje Erasmus međuinstitucijskog sporazuma slijedom projekta 2017-1-HR01-KA107-034936 ostvarenog kroz program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107). Nakon potpisivanja sporazuma, Erasmus koordinatorica je održala kratku prezentaciju Erasmus+ programa te predstavila našu Visoku školu tamošnjim studentima i zaposlenicima.

U sklopu ovoga posjeta, izaslanstvo Visoke škole Virovitica posjetilo je i Visoku poslovnu školu strukovnih studija Novi Sad, gdje je održan radni sastanak s predstavnicima škole na čelu s dr. Jelenom Damnjanović, direktoricom škole sa svojim suradnicima. Kao rezultat sastanka, potpisana je promemorija o uspostavi suradnje i namjeri prijave projektnog prijedloga za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) u nekom budućem ciklusu.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

VISOKA ŠKOLA VIROVITICA

 
You are here: