Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatKonačne rang liste za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta - 1. upisni rok 2017./2018.

Ispis

Konačne rang liste i popise studenta koji su na prvom upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijslistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godinu 2017./2018. možete pogledati ovdje:
Ukupna lista
Menadžment malih i srednjih poduzeća - redoviti
Menadžment malih i srednjih poduzeća - izvanredni
Destinacijski menadžment - redoviti

Napomena: kako je na izvanrednim studijima broj prijavljenih studenata manji od 10, nastava će se, ukoliko taj broj ne bude povećan, odvijati isključivo konzultativno.

Visoka škola Virovitica

 
You are here: