Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatJavna objava kandidatura za izbor dekana Visoke škole Virovitica, programa rada i poziva za predstavljanje programa rada

Ispis

Povjerenstvo za izbor dekana Visoke škole Virovitica nakon usvajanja Izvješća o prijavama kandidata za izbor dekana Visoke škole Virovitica od strane Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica dana 10. siječnja 2017. godine, JAVNO OBJAVLJUJE dana 10. siječnja 2017. godine:

a) imena i prezimena kandidata za izbor dekana prema redoslijedu zaprimanja prijava, a čije su prijave pravovaljane i koji ispunjavaju uvjete natječaja:

  • 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
  • 2. doc.dr.sc. Mirko Lukaš

b) programe rada kandidata:

c) poziv kandidatima za predstavljanje programa rada na sjednici Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica koja će se održati dana 19. siječnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 11,00 sati u vijećnici TVIN Visoke škole Virovitica (1. kat), Ulica Matije Gupca 78, Virovitica.

Povjerenstvo za izbor dekana

 
You are here: